Administration

Kåre Dyhr Pedersen
Formand
formand@aa-festival.dk

Anita Kudsk Rabjerg
Kassérer
kasserer2@aa-festival.dk

Johny Woller Skovdal
Informationen
IT-Ansvarlig

Teamledere

Camilla Nielsen
Teamleder for Kommunikation
Presseansvarlig
some@aa-festival.dk

Thomas Olesen
Teamleder for Program-team

Helene Damgaard Plougmann
Teamleder for Aktiviteter

Jeppe Sangill Nielsen
Teamleder for Pladsteam

Repræsentanter

Nikolai Meyer Møller
IMU Konsulent

Frederik Henriksen
Repræsentant for Sdr. Felding IMU