Nyheder

Tema for Å-festival 2016

Categories: 2016,Nyheder

Overordnet om temaet for Å-Festival 2016: “Seriøst?!”

På årets Å-festival vil vi stille os selv nogle “seriøse” spørgsmål: Hvorfor er vi her egentlig
som mennesker, og hvad laver vi her? Hvad betydning har synd, skyld og skam i 2016?
Hvad betyder det egentlig, at vi tror på, at Jesus Kristus frelser? Og kan det virkelig
passe, at Helligånden er en kraft, som man kan mærke og erfare i dag?

Det er bare nogle af de spørgsmål, der bliver stillet på Å-festival 2016. Udtrykket
“Seriøst?!” bliver brugt på mange måder i dagens Danmark, men oftest med let ironisk
klang. Vi ønsker dog gennem forkyndelsen på Å-festival at være helt bogstaveligt
seriøse, og spørge ind til nogle af de spørgsmål, som fylder som kristen og menneske.

I år vil der som noget nyt være to bibeltimer lørdag formiddag – en, der er målrettet
teenagere, og en, der er for 20 år og opefter. Derudover vil der også være flere
seminarer end tidligere, helt præcist 8 styk, som vil ligge lørdag og søndag. Her vil
temaet også gå igennem i overskrifterne.

 

Den røde tråd gennem talerne

De seks taler falder i to afdelinger. De første tre taler (fredag, lørdag morgen og aften)
vil være struktureret ud fra et frelseshistorisk skema (skabelse, fald og forløsning). De
sidste tre taler (søndag morgen og aften samt mandag) fokuserer på livet i Kristus og
Åndens virke. Det er altså især i de sidste tre taler, at pinsens budskab kommer til
udtryk. Desuden vil der også være en tekstmæssige rød tråd, for hovedteksterne er valgt
ud fra Salmernes Bog.