Regler

 1. Der skal være ro kl. 02.00, og drenge og piger sover på hver sin plads, medmindre de er gift.
 2. Man må ikke være påvirket af alkohol eller euforiserende stoffer af nogen art på pladsen. Denne regel gælder også udenfor pladsen, hvis man er deltager på Å-festival. Vandpiber må heller ikke anvendes. Der vil lejlighedsvis blive foretaget alkoholtest.
 3. Efter opstilling af campingvogn mv. parkeres bilen på de omkringliggende parkeringspladser. Man må ikke parkere ved klubhuset, med mindre man har en speciel tilladelse. Bilen har ikke adgang på pladsen før ved afrejse i henhold til brandmyndighederne.
 4. Affald og cigaretskod skal smides i de opsatte affaldscontainere / spande. Uretmæssigt brug af brandmateriel, hærværk på elinstallationer og andet medfører både erstatningskrav og bortvisning.
 5. Brug af åben ild i teltområdet er forbudt: Det gælder bl.a. grill, engangsgrill, stearinlys, haveblus, kogegrej med gas, sprit, fakler, bål osv. Der kan grilles på asfaltpladsen ved toiletvognene. De store fælles griller på ‘Torvet’ kan også benyttes.
  Brug af åben ild i campingområdet: Der må bruges grill på stativ (ikke direkte på jorden), stearinlys mv., men stadig ikke åben ild, som havefakler, haveblus, bål mv.
 6. Varmeblæsere må ikke benyttes.
 7. De angivne afstande på 3 meter mellem alle camping-enheder (også telte) skal overholdes. Vi forbeholder os ret til at flytte campingvogne og telte, som ikke overholder dette.
 8. Skjern Å er en køn, men ikke ufarlig å med stærk understrøm. Badning er derfor ikke tilladt i åen.
 9. Å-festival skal være et godt og hyggeligt sted at være for alle, der kommer på pladsen: Derfor forventer vi, at du opfører dig over for andre, som du gerne vil have, at folk opfører sig over for dig.


  Å-festival forbeholder sig ret til at bortvise enhver, der ikke overholder ovennævnte regler.