Alkoholfri festival

Vi ønsker under Å-festival at skabe et godt kristent ungdomsmiljø med fokus på de kristne værdier: Ligeværdigt fælleskab som samler unge mennesker omkring koncerter, fælles lovsang, forkyndelse, hygge, camping, sport, seminarer og meget mere med fokus på netop DIG som det unikke menneske du er, skabt af Gud til fælleskab med ham.

For at værne om de værdier forventer vi, at alle som er deltagere eller gæster på Å-festival respekterer at al indtagelse af alkohol og andre euforiserende stoffer under festivalen er forbudt både på pladsen såvel som udenfor!

Som arrangører forbeholder vi os ret til, ved mistanke, at foretage alkohol- og narkotest.

Brud på reglerne vil medføre øjeblikkelig bortvisning fra Å-festival.

Lad os hjælpe hinanden til at værne om de værdier Å-festival er bygget op på, så vi bevarer det sunde kristne fællesskab.

Å-festival komitéen